Eerste hulp bij faalangst

Hoe herken je faalangst

Niet iedereen laat faalangst op dezelfde manier zien. Dit maakt het lastig om te herkennen. Angst kan je enorm in de weg zitten. Deze angst gaat verder dan de normale lichamelijke spanning die je voelt als je een prestatie gaat leveren. Er ontstaan negatieve gedachtes om niet te voldoen aan de verwachting van jezelf en anderen. Algemene tekenen die kunnen wijzen op faalangst zijn ten eerste stil en teruggetrokken gedrag. Hierbij wordt veel bevestiging wordt gevraagd. En er is weinig initiatief om zelfstandig aan het werk te gaan. Deze kinderen zijn niet spontaan en vinden het lastig hun mening te geven.

Ten tweede is er druk en brutaal gedrag waarbij de angst en zorgen worden overschreeuwd. Dan is het is wel belangrijk om te bedenken dat stil of druk gedrag niet altijd hoeft te wijzen op faalangst. Om hier achter te komen worden vragenlijsten ingevuld door ouders en indien gewenst docenten of mentor. Het is natuurlijk ook mogelijk om in een gesprek met een coach erachter te komen of je kind mogelijk faalangstig is of dat er iets anders aan de hand is. Situaties waarin faalangst tot uiting komt zijn onder andere; een presentatie houden, een toets maken, in de belangstelling staan, een sportprestatie leveren, enzovoort.

Eerste Hulp Bij faalangst

Als ouder voel je vaak machteloosheid als je kind angstig is. Gelukkig kan elk kind technieken en vaardigheden aanleren om de faalangst onder controle te krijgen. Vanuit de innerlijke kracht van je puber werken we samen of in de groep aan zelfvertrouwen, angstbeheersing, talentontwikkeling en ontspanning.  Hierbij worden de ouders ondersteund om vaardigheden te leren om hun kind te begeleiden naar een leven zonder faalangst. De training Eerste Hulp Bij Faalangst is gericht op tieners uit het voorgezet onderwijs hun ouders en docent(en). Er kan individueel gewerkt worden of ik kleine groepen van maximaal 4 leeftijdsgenoten. Dit programma richt zich op de emoties, de gedachten, de lichamelijke ervaringen en de onbewuste impact op je karakter en ontwikkeling. Daarbij gaat het niet om het afleren van oud gedrag, maar om het aanleren van nieuw helpend gedrag.

Faalangstreductie training

faalangst reductie training
Grijp de controle!

Naast de 8 bijeenkomsten voor de jongere zijn er 4 contactmomenten met de ouder(s) en indien gewenst ondersteuning op school. Na het intakegesprek is er voor de groep een informatiebijeenkomst voor ouders en docenten. Tijdens de training is er een een oudergesprek gericht op het aanleren van ondersteunende vaardigeheden. Ten slotte aan het einde van het traject een evalutatiegesprek met ouder(s) en kind. Daarbij wordt ook een certificaat wordt overhandigd: Faalangst onder controle.

 

Groep 12 tot 15 jaar start woensdag 1 november 16.00-17.30 uur.

De groep 16 tot 19 jaar start dinsdag 7 november van 19.00-20.30 uur 16 tot 19 jaar

voor kinderen op het basisonderwijs, of kinderen met speciale behoeften is een individueel traject mogelijk.

  1. Intakegesprek, met ouder(s) en kind
  2. Informatiebijeenkomst ouder(s) en docent(en)/mentor(en)
  3. Wat is faalangst, kennismaken
  4. Je voelt wat je denk
  5. Braingym en ontspannen
  6. Informatiebijeenkomst ouder(s) en kind
  7. Faalangst en studeren
  8. Rollenspel
  9. Herhaling en eigen invulling
  10. Evaluatie ouder(s) en kind en certificaat uitreiking
Is het je niet duidelijk of je kind faalangst heeft neem dan contact met mij op of kom naar de informatieavond in Welzijnscentrum PUUR Almere