Familie-opstellingen

Systemisch werk en familie-opstellingen

familie-opstellingen
familie-opstellingen laten verbanden zien

Familie-opstellingen zijn een tastbare manier om aan jezelf te werken. Overal in de maatschappij vormen mensen verbanden met elkaar; familie, vrienden, school of sportclub. We noemen dat een systeem. Mensen hebben binnen zo’n verband invloed op elkaar. Dit merk je doordat je je bij een bepaalde groep beter voelt, of dat je gedrag in de ene groep wel laat zien en in de andere groep niet. In systemisch werk gaan we ervan uit dat de plaats die je in een groep hebt invloed heeft op hoe jij je voelt en of deze plaats goed voor je is en voor de anderen binnen dat systeem. En dat je dit kan beïnvloeden. Bij een familie-opstelling richten we ons meestal op het gezin waar je woont of waar je vandaan komt. Soms neem je een plaats in, die niet goed voor je is. Door dan een andere positie in te nemen, kan er snel verbetering ontstaan in hoe jij je voelt en gedraagt. Een opstelling kan ook in andere verbanden worden ingezet en inzicht geven bij pesten, scheiding, verminderd zelfvertrouwen en trauma.

hOE WERKT HET

Je kan een familie-opstelling doen in groepsverband met anderen die je (niet) kent. En het is mogelijk een opstelling te doen met voorwerpen als poppetjes, knuffels, tekeningen enz. We maken je plaats binnen een sociaal verband, bijvoorbeeld je gezin, op een eenvoudige manier zichtbaar. Een opstelling is het plaatsen van mensen of voorwerpen in de ruimte. Zodat dit klopt met wat er emotioneel en onbewust speelt. Hierdoor begrijp je wat er niet goed zit en krijg je inzicht in wat je kan en wilt veranderen om je beter te gaan voelen. Familie-opstellingen geven snel inzicht en resultaat in hoe je naar dingen kijkt en hoe je ze ervaart. Het maakt verborgen zaken snel zichtbaar en duidelijk. Waardoor er meteen een verandering is in hoe je zaken beleeft. Systemisch Werk is vooral bekend door het werk van de Duitse familie- en psychotherapeut Bert Hellinger.

<<Creatief                                                                                                                            Energetisch werk>>