Familieopstellingen

Wanneer een familieopstelling of systeemopstelling?

Voel je dat er iets niet goed zit in je leven? Loop je al jaren met emoties rond waarvan je het gevoel hebt dat ze niet van jouw zijn? Heb jij steeds hetzelfde gedrag waardoor je niet uit een negatieve cirkel komt? Heftig verdriet, dat steeds terugkomt, zonder aanwijsbare oorzaak. Een gevoel van eenzaamheid, dat je niet kan herleiden. Het kan allemaal wijzen op een verstrikking en overdraagbare emoties binnen een familiesysteem. Een familieopstelling kan dan inzicht en heling geven.

hOE WERKT een familieopstelling

familieopstelling
Waar sta jij?

Overal in de maatschappij vormen mensen verbanden met elkaar; familie, vrienden, school, werk of sportclub. We noemen dat een systeem. Mensen hebben binnen zo’n verband invloed op elkaar. Dit merk je doordat je je bij een bepaalde groep beter voelt, of dat je gedrag in de ene groep wel laat zien en in de andere groep niet. In systemisch werk gaan we ervan uit dat de plaats die je in een groep hebt invloed heeft op hoe jij je voelt en gedraagt.

Bij een familieopstelling richten we ons meestal op het gezin waar je woont of waar je vandaan komt. Soms neem je onbewust een plaats in, die niet goed voor je is. Door dan een andere positie in te nemen, kan er snel verbetering ontstaan in hoe jij je voelt en gedraagt. Een opstelling kan ook in andere verbanden worden ingezet en inzicht geven bij onder andere; pesten, scheiding, verminderd zelfvertrouwen en trauma. Met familieopstellingen kan je op een tastbare manier aan jezelf te werken.

Wat is een systeemopstelling

Als je inzicht wilt in een situatie waar geen personen bij zijn betrokken kan je een systeemopstelling inzetten. Dit is een opstelling met abstracte gegevens als  innerlijke dilemma’s, verschillende werkgevers bij een keuze voor een nieuwe baan, complexe emoties, traumaverwerking of persoonlijke vraagstukken. Ook voor professionals, zzp-ers of leidinggevenden kan een systeemopstelling ondersteunend zijn om inzicht te krijgen in bedrijfsgerichte vragen of blokkades. 

Opstellingen in de praktijk

Je kan een opstelling doen in groepsverband met anderen die je (niet) kent, dat noemen we representanten. Om een opstelling met representanten te kunnen doen maken we een afspraak en doen we een oproep voor representanten. Daarnaast is het mogelijk om individueel een opstelling te doen met voorwerpen als poppetjes, knuffels, tekeningen enz. Een opstelling heeft niet alleen invloed op jou. Ook het systeem eromheen, alle betrokken mensen, worden erdoor geraakt en beïnvloed, ook als deze er niet bij aanwezig zijn. Zie het als een kiezelsteen die in het water wordt geworpen, waarvan de golven zich steeds verder verspreiden.