Systeemcoaching

Als je leven uit balans is

systeemcoaching
Vind de rode draad in je leven terug

Systeemcoaching is gericht op het in balans brengen van mensen en hun leven. Als je merkt dat je leven uit balans is, lijkt het vaak alsof niets meer werkt. Je bent dan bezig met symptoombestreiding. Door te zoeken naar de oorzaak en deze aan te pakken kan er echt iets veranderen. We zoeken dan in je verleden. Vaak draag je iets mee uit je jeugd, uit je familie of een heftige gebeurtenis. Het lukt niet altijd om dit een plaats te geven of om het los te laten. Met systeemcoaching maak je deze verstrikkingen los. je doorbreekt negatieve patronen. Hierdoor ervaar je een verbetering op al je levensgebieden; gezondheid, thuis, op het werk en in sociale situaties.

Wat is systeemcoaching

Systeemcoaching bestaat uit een combinatie van persoonlijke gesprekken, oefeningen en opstellingen. Een opstelling geeft in korte tijd inzicht en duidelijkheid in onbewuste patronen en situaties. Voorwerpen, poppetjes of representanten staan voor de mensen uit jouw systeem die betrokken zijn bij je vraag. Representanten zijn andere mensen die zich aanmelden om bij een opstelling aanwezig te zijn, dat is tijdens  een opstellingenavond. Een opstelling met voorwerpen doen we gewoon tijdens een sessie.

Geef jezelf de kans om weer in balans te komen! En ervaar wat dit kan doen in je leven.