Werkwijze en methodes

werkwijze bij Vrijbuiten

Vrijbuiten betekent dat je je weer vrij gaat voelen om naar buiten te treden als jezelf. Een werkwijze die durft af te wijken van de gebaande paden. Voor mij als coach is dat; niet in hokjes denken, het kind of de jongere benaderen zoals deze is, los van een eventueel etiket. Coaching bij Vrijbuiten zorgt ervoor dat er zelfvertrouwen ontstaat om je vrij te voelen jezelf te zijn en jezelf te laten zien zoals je bent.

Wat jongerencoaching?

werkwijze
Als je naar buiten gaat vind je de vrijheid

Coaching is het begeleiden en ondersteunen van jongeren en hun opvoeder(s) op hun pad in een periode dat het minder goed gaat. Dit kan verschillende oorzaken hebben en zich bij iedereen op een andere manier uiten. Je kan dan denken aan; slaapproblemen, je sociaal terugtrekken, ongewenst gedrag, woede, verdriet, eetproblemen, ruziemaken, enz. Bij jongerencoaching gaat het er niet om jou in een hokje te plaatsen of in het gareel te krijgen. Het gaat erom jou de beste versie van jezelf te laten ontdekken. Iedereen heeft kwaliteiten en vaardigheden die je wat verder weg hebt gestopt of waarvan je niet wist dat je deze had. Mijn werkwijze als coach is erop gericht jou vaardigheden, talenten, kwaliteiten en mogelijkheden te laten ontdekken die kunnen helpen in deze periode, zodat er beter kan worden omgegaan met datgene waar je tegenaan loopt.

hoe werkt het dan?

werkwijze
Werken met natuurijke materialen

Mijn werkwijze is psychodynamisch. Niet een bepaalde techniek is leidend, jij als mens bent leidend! De methodes zijn gericht op een holistische benadering. Holistisch wil zeggen dat iedereen als geheel wordt gezien; lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel. Om al deze gebieden aan te spreken worden verschillende technieken en oefeningen ingezet. Naast gerichte gesprekken zijn er creatieve en fysieke activiteiten om beter inzicht te krijgen in jezelf, de situatie of de manier hoe je het wilt aanpakken. Je kan dan denken aan: knutselen, tekenen, kleien, toneel, yoga, mediteren enz. We spreken samen af welke activiteiten jou kunnen ondersteunen en wat we in gaan zetten. Methodes die kunnen worden ingezet zijn onder andere: Meditatie, creativiteit, systemisch werk en energetisch werk.

De periode van coaching is afhankelijk van de situatie, en de coachée (de jongere). In het intake gesprek kan meestal al een inschatting gemaakt worden van de duur van de coaching.