Werkwijze en methodes

werkwijze bij Vrijbuiten

Vrijbuiten betekent dat je je weer vrij gaat voelen om naar buiten te treden als jezelf. Een werkwijze die durft af te wijken van de gebaande paden. Voor mij als coach is dat; niet in hokjes denken, de cliënt benaderen zoals deze is,onvoorwaardelijke acceptatie. Coaching bij Vrijbuiten zorgt ervoor dat er zelfvertrouwen ontstaat om je vrij te voelen jezelf te zijn en jezelf te laten zien zoals je bent.

Wat psychodynamische coaching?

werkwijze
Welk spel speel jij?

Coaching is het begeleiden en ondersteunen cliënten naar een situatie van rust, acceptatie en innerlijke balans. Onbalans kan zich bij iedereen anders uiten; slaapproblemen, je sociaal terugtrekken, ongewenst gedrag, woede, verdriet, eetproblemen, ruziemaken, enz. Het gaat erom jou de knelpunten te laten vinden en deze op te lossen om de beste versie van jezelf te worden. Iedereen heeft kwaliteiten en vaardigheden die je wat verder weg hebt gestopt of waarvan je niet wist dat je deze had. Mijn werkwijze als coach is erop gericht je vaardigheden, talenten, kwaliteiten en mogelijkheden te laten ontdekken die kunnen helpen in deze periode, zodat er beter kan worden omgegaan met datgene waar je tegenaan loopt.

hoe werkt het dan?

Mijn werkwijze is psychodynamisch. Niet een bepaalde techniek is leidend, jij als mens bent leidend! De methodes zijn gericht op een holistische benadering. Holistisch wil zeggen dat iedereen als geheel wordt gezien; lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel. Om al deze gebieden aan te spreken worden verschillende technieken en oefeningen ingezet. De rode draad in de coaching zijn familie- of systeemopstellingen. Daarnaast zijn er  gerichte gesprekken, creatieve en fysieke activiteiten om beter inzicht te krijgen in jezelf, de situatie of de manier hoe je het wilt aanpakken. Methodes die kunnen worden ingezet zijn onder andere: Meditatie, creativiteit en energetisch werk.